Podology Tatiana Accibas

Tatiana Accibas Podologue

Ingrown toenails                                                                                           

  • Orthonixy (correction of ingrown toenails)                                
  • Onychoplasty( temporary and partial reconstruction of a nail)                      
  • Care and follow-up for diabetics                                                                    
  • Hyperkeratosis treatment